Det är viktigt för oss att veta hur många fiskar som fångas på respektive fiskeställen. Som ett led att dokumentera detta har vi ordnat med ett enkelt formulär där man kan registrera fiskar. Det gäller både de fiskar som du tar med dig hem eller släpper tillbaka. När du fyllt i dina uppgifter kan du se på resultatet under fångstrapportering.

It is of the outmost important for us to monitor the amount of fishes that are catch on our fishing facilities. Therefore we appreciate that you register (Registrera fångst) the catch regardless if you release or take the fish with you. When the form is signed you then are able to see the result ( Fångstrapport )

Rapportera

Se rapport

Back to Top