Fisketips

Här kommer klubben att lämna lite olika tips på fluga och drag och hur man kan fånga en fet lax, havsöring, öring eller rengbåge inom Löftaånsfiskvårdsförening.

Under tiden lite mer generella tips om hur du kan fånga fisken i Halland.

Hur fångar man lax (fluga).
Då de halländska laxåarna är ganska sina, räcker det oftast med ett 11 fots enhandsspö i klass AFTM 9-11. Vissa föredrar ändå tvålhandsspö. 12-15 fot långa, vilket är en fördel i mycket högt vattenstånd. Under vår- och höstfisket är fiske med intermediate eller sjunklina bäst.

Vid vattentemperatur över 12 grader kan man gå över till flytlina, vilket ger en extra dimension vid kast och drillning. Flugvalet är ofta en fråga om tycke och smak. De halländska åarnas humusfärgade vatten gör, att flugor i brunt, rött, orange, svart och fluorescerande färger med krokstorlek 2-8, är bra val. Det allra viktigaste är dock, att fiskaren tror på flugan som han använder. Dessutom måste flugan vara i vattnet, annars blir det ingen fisk!

Hur man fångar lax med (spinnare)
Spinnspö, ca 8,5-10 fot, gärna halvaktion för att ge känsla i fisket och medelstor haspel eller multiplikatorrulle. Lina 0,35-0,45 mm. Som bete fungerar 20-40 grams drag t.ex. Koster, Salar, Möresilda, samt olika modeller av wobbler i skarpa färger typ Jensen och Killer. På sommaren blir ofta vattnet för varmt för att fisken skall vara huggvillig. Då kan det löna sig att prova med olika typer av halländska spinnare t ex Myrspinnaren. Tunaspinnaren ar också mycket omtyckt då den p. g. av sin höga vikt och kommer ner i djuphålorna där fisken ofta står.

Spinnfluga är annars den metod som brukar ge bäst utdelning. I en trevägslekare fäster man ett lagom tungt sänke. Från en av öglorna knyter man en tafs på ca en meter och i änden en stor tubfluga. Detta fiskesätt lämpar sig bäst på djupt vatten med hård ström. Man låter tacklet studsa nedströms utmed botten. Genom upprepade lyft i spöet erhåller flugan en lockande gång i vattnet.

Man kan även meta lax med mask eller räka. Räkmete är speciellt populärt i Ätran inom Falkenbergs stad. På laxbron är det ofta titt mellan räkmetarna. Använd ett spinnspö halvaktion samt haspel eller multirulle och 0,40 mm lina. I änden på tacklet fäster du kroken i storlek omkring 1,O. För in kroken genom räkan från sidan, och därefter tillbaka. Genom detta roterar räkan meden lockande gång i vattnet. På linan, ca en halv meter från betet fäster du en tyngd, vars storlek anpassas efter vattenföringen.

Kustfiske - havsöring, horngädda, m.fl. (bra info)
Bra öringfiske är från mars till mitten av maj samt från augusti till mitten av september. I mars när vattnet fortfarande är kallt och om det är soligt väder är fisket oftast bäst mitt på dagen Längre fram på våren ger ofta tidig morgon och sen kväll bäst resultat. På sommaren går det att fiska havsöring på natten när fisken söker sig in på grundområdena för att jaga. Detta fiske ställer stora krav på fiskaren, då fisket sker i mörker. Fiska aldrig ensam nattetid!

Mulet väder, samt grumligt vatten i solsken, gör fisken mindre skygg. Vinden betyder mycket för fiskelyckan. Lagom pålandsvind är, eftersom det medför avvikelser i vattnet och strandnära föda åt fisken. Stiltje ger sällan fisk. Även längre perioder med frånlandsvind brukar ge dåligt fiskeresultat. Horngäddan kommer till Halland i maj och stannar fram till augusti -september. Bästa fisket har du soliga dagar i maj och juni.

Spinn: 7- 10 fot längt spinnspö med halvaktion ger känsla i fisket. Använd gärna haspelrulle med 0,25- 0,30mm lina. Små lätta avlånga drag eller wobbler i silverfärg brukar vara gångbara. Satt gärna en liten tubfluga eller streamer som upphängare en halv meter framför betet. I början på säsongen är fisken ofta trög. Da fungerar långsam inspinning bäst. När vattnet blivit varmare är öringen mer aktiv och då fungerar snabb intagning av betet bättre. Fiska med spinnstopp så att draget emellanåt fladdrar ner mot botten. Ofta kommer hugget när inspinningen åter påbörjas. För att lättare kroka horngäddan, bör du fästa kroken i en decimeterlång tafs efter draget.

Fluga: Flugspö AFTM 6-8,9-12 fot. I början på säsongen kan sinktip, intermediate eller lätt sjunkande lina användas eftersom fisken är trög och gärna går djupt. I takt med stigande vattentemperatur bör man övergå till flytlina, med snabb ryckig intagning riv små färgglada streamers i krokstorlek 4- 8. Tafsen bör vara ca 3 m lång och taperad ner till 0.25 mm. Ett tips är att använda polaroidglasögon. Då kan man se eventuella fiskar som följer efter betet. Kanske kan man lura fisken till hugg genom att byta fluga eller variera fisket.

Källa: Länsstyrelsen i Hallands län, Hallandsturist och Landstinget i Halland

Back to Top