Välkommen till Löftaån

Löftaån avgränsar kommunen Varberg och Kungsbacka och mynnar ut vid Frillesås samhälle. Här ser du en karta över Löftaån

OBS!
Nya regler för lax- och öringfiske på västkusten för att skydda bestånden. Läs mer här!.

Köp fiskekort på nätet iFiske eller med appen som du hämtar på AppStore eller på GooglePlay eller hos:

COOP Konsum Frillesås

Lantmännen Frillesås

Pris för fiskekort: 60:-

Fiskekortets giltighet: 1 dygn och är personligt. (Barn under 12 år för delta i kortinnehavarens fiske med eget redskap)

Alla fiskeredskap är tillåtna, även mete. För att inte skada utlekt ädelfisk och fisk som inte håller måttet i Löftaån, har vi på rekommendation från Länsstyrelsen och sportfiskarna permanentat förbudet mot passivt bottenmete och fiske med trekrok i Löftaån under tiden 1/4 - 15/5. Vi har även utökad bevakning med fisketillsynsmän under perioden.

Endast ett fiskeredskap får användas samtidigt.

Antal fiskar: Maximalt 2 fiskar får fångas per kort. När två fiskar är fångade och avlivats är kortet förbrukat. Minimått för lax och öring är 45 cm.

OBSERVERA! Löftaån bevakas av Fisketillsynsmän (person med tjänstetecken i förgylld metall) utsedda av Länsstyrelsen i Halland samt medlemmar från Löftaånsfiskevårdsförening. Fiske utan fiskekort är tjuvfiske och är förbjuden enligt svenskfiskerilag. Fisketillsynsman eller medlem har rätt att:

- inspektera fiskekort, redskap, väskor och fångst

- beslagta fångstredskap och rapportera till polismyndighet -vid brott mot fiskerilagen att skyndsamt anmäla överträdelse av fiskerilagen till polis- och/eller åklagarmyndighet

-avvisa person från platsen

Brott mot 34§ i Svenska fiskerilagen kan vid förseelse medföra böter eller fängelse upp till 12 månader. Lagen gäller alla personer oavsett medborgarskap. Löftaåns fiskevårdsförenings syfte är att främja fiske i Löftaån.

Vi genomför årliga restaureringar av åns biotop för att förbättra miljön fiskets fortlevnad. Genom dit köp av fiskekort stöder du denna verksamhet. Var vänlig mot naturen! Ta med dig dina burkar, linor, plastpåsar och annat skräp som du har med dig! Skitfiske!

Kontaktperson för Löftaån är Martin 0708-221161 eller Rustan 0735-434033 Vi är tacksamma om du redovisar din fångstrapport till oss oavsett om du tar upp eller släpper tillbaka fisken.

OBS!
Öringpremiären den 1 april är en högtidsdag for sportfiskare i Halland. Från havet har många blanka havsöringar, s k grönländare, vandrat upp för att söka föda i åarna. Den utlekta havsöringen finns också där, som vid eventuell fångst skall återutsättas, då den ar olämplig som matfisk. Havsöringfisket i åarna håller på till 30 september. Om våren är varm och vattentemperaturen stiger snabbt kan fisket ta slut tidigare. Då får man istället söka fisken längs kusten. Vid stora vattenflöden i augusti och september börjar havsöringen åter att vandra upp i vattendragen för lek. Havsöringen leker under oktober - december.

Back to Top