Så startade Löftaåns fiskvårdsförening.

Under början av 1980 talet träffades åtta sportfiskeentusiaster hemma hos bröderna Christoffersson. Vi körde en studiecirkel runt boken "Öringen och flugan". Detta var starten på Löftaåns fiskevårdsförening.

Vi hade sedan en längre tid sett att Löftaån och dess biflöden växte igen. Lax var sällsynt i ån likaså såg vi en tendens till att öringen fick färre lekområden.

På försommaren 1985 beslutade vi att försöka starta en fiskeförening. Handgjorda affischer sattes upp där vi kallade till ett möte. Drygt fyrtio personer kom. Föreningen var ett faktum. Nästa år hade vi runt 150 medlemmar.

Ett av de främsta målen med föreningen var att som det står i stadgarna värna om fisket i Löfta å med biflöden framför allt med inriktning på laxartad fisk. Vi startade studiecirklar med inriktning på biotopvård. Vi lärde oss allt om hur man styrde vattnet och hur man tillverkade lekområden för lax och öring Vi hade välfyllda flugbindarkurser med ibland upp till 35 deltagare per tillfälle.

Vi startade med att rensa Almedalsbäcken från allsköns bråte, därefter tog vi oss an ån. Till en början skedde detta helt manuellt. Med handkraft och entusiasm rensades ån på halvmetertjocka rotsystem och dy och fyllde bottnarna med lekgrus och skapade ståndsplatser. Så småningom fick vi en hel del bidrag, som möjliggjorde att vi kunde utnyttja maskinell utrustning.

Våra restaureringar blev en succé. Vid provfiske före och efter restaureringarna såg vi en ökning som varken vi eller fiskeenheten på Länsstyrelsen trodde var möjlig.

Vi fick till och med ett reportage i TV. Men som i många andra föreningar dalade entusiasmen för ideellt arbete. Under senare år har vi endast kompletteringsgrusat vissa bottnar - men mycket mer skulle kunna göras.

Vi får tá nya tag.

Kaj Lagerstedt

Back to Top